Barashta Devon Rex

Minneapolis, MN
Breeder: Rebecca Ansari
E-mail: tealandcobalt@netzero.net